İş Yeri Açma-Kapatma

VERGİ DAİRESİNDEN İSTENEN BELGELER 1-) İşe Başlama Bildirimi İşe başlama tarihinden bir gün önce ilgili vergi dairesine başvuru yapılır. Başvurunun yapıldığı gün resmi defterlerin tasdik edilmesi gerekmektedir. 2-) Noter Onaylı İmza Sirküsü (Aslı) 3-) İkametgah 4-) Nüfus Cüzdan Fotokopisi 5-) Nakliyecilerden Taşıta Ait Fatura ve Noter Senedinin Tasdikli Örneği Ayrıca; – İşyeri kira olanlar için…

Çıraklık Eğitimi

Aday Çırak :Çıraklığa başlama yaşını doldurmamış ve çıraklık döneminden önce kendisine işyeri ortamı tanıtılan, sanat ve mesleğin ön bilgileri verilen kişidir. (3308 sayılı kanun- madde 3/b) Çırak : Çıraklık sözleşmesi esaslarına göre bir meslek alanında mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını iş içerisinde geliştirilen kişidir. (3308 sayılı kanun- madde 3/c) MESLEKİ EĞİTİM (ÇIRAKLIK EĞİTİMİ)…

Kalfalık Belgesi

ÇIRAKLARDA ; 1. İlköğretim okulu mezunu olmak, 2. 14 Yaşını doldurmuş, 19 Yaşından gün almamış olmak, ( 19 Yaşından Büyüklerde Kayıt Olabilir. ) 3. Bünyesi ve sağlık durumu, gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak. 4. Eğitim görmek istediği meslekte , bir işyeri sahibi ile Çıraklık sözleşmesi imzalamak. KAYITLARDA ÖĞRENCİLERDEN İSTENECEK EVRAKLAR: 1.  4 adet doldurulmuş…

Ustalık Belgesi

USTALIK BELGESİ NASIL ALINIR? 1) İlgili kanunun 16.Maddesine göre kalfalık belgesi alanlar a) Kalfalık belgesini aldığı tarihten itibaren mesleklerinde en az 2 yıl çalışmış ve bakanlıkça açılan Ustalık Eğitim Kurslarını başarılı olarak bitirenler ustalık sınavlarına katılarak başarılı olmaları halinde “Ustalık Belgesi” alabilirler.( Kanun maddesi:28/b) b) Kalfalık belgesini aldığı tarihten itibaren mesleklerinde en az 5 yıl…